Рiчний звiт вiддiлу 22 за 2008 р.

 1. Відзнаки, нагороди, премії:
 2. Державна премія України в галузі науки і техніки 2008 року «Космічні системи, прилади та МЕТОДИ діагностики електромагнітних полів у геокосмосі» (Ф.Л. Дудкин , В.М. Івченко, В.Є. Корепанов, Г.В. Лізунов, Ф.М. Попель, О.П. Федоров, Ю.М. Ямпольський) >>

 3. Основні результати, отримані:
  1. за Держконтрактом, НДР «ЯТАГАН»
   • Розроблено наукову концепцію системи підсупутникового іоносферного моніторингу (СПІМ) проекту «Іоносат». – акад. Литвиненко Л.М., Ямпольський Ю.М.
   • Відтворено зв'язок між потужними атмосферними процесами й іоносферними збуреннями над європейським континентом. – Ямпольський Ю.М., Занімонський Е.М.
   • Розроблено модель променевої структури поля потужної радіохвилі що відбивається від іоносферного шару. – Галушко В.Г., Колосков А.В.
   • Досліджено можливість відтворення іоносферного поглинання сигналами дискретних космічних джерел за допомогою антен відображуючи ріометрів. – Безродний В.Г., Кащеев А.С., Чаркіна О.В.
   • Досліджено динаміку надтонкої спектральної структури спорадичного випромінювання Юпітеру. Запропоновано й обґрунтовано механізм формування імпульсів декаметрового S – випромінювання Юпітера за рахунок реалізації пульсуючого режиму конверсії плазмових хвиль в електромагнітне випромінювання. – Литвиненко Г.В.
  2. за конкурсною тематикою НАН України -
   1. НДР «ТРОПОСФЕРА»
    Досліджено вплив циклонічної активності на іоносферу над тропічними циклонами "Вілла" та "Рита" над Північною Америкою; - Залізовський А.В.
   2. НДР «АНТИПОД»
    Досліджено ефекту сонячного затемнення у іоносфері та його вплив на параметри КХ сигналів на наддовгих раділініях. – Ямпольський Ю.М., Кащеев С.Б., Колосков А.В.
  3. за цільовою програмою ВФА, НДР «ШПIЦБЕРГЕН»
   • Розроблено та встановлено новий цифровий двохканальний когерентний КХ приймач на обсерваторії EISCAT на о. Свалбард (Шпіцберген). - Колосков О.В.
   • Досліджено ефекти впливу потужного радіовипромінювання на стан іоносферної плазми в Арктиці. - Колосков О.В., Галушко В.Г.
  4. при виконанні госп. договорів, НДР НКАУ «Інтерферометр–Іоносат»
   • Запропоновано функціональну структуру СПІМ та її національного та міжнародних сегментів. – акад. Литвиненко Л.М., Ямпольський Ю.М.
 4. Кількість публікацій:
  1. У вітчизняних журналах - 3
  2. У іноземних журналах - 9
 5. Кількість доповідей:
  1. Міжнародні конференції - 11
  2. Національні конференції - 9
 6. Двосторонні угоди та НДР, що виконуються за наказом МОН України:
 7. Не має

 8. Основні напрямки міжнародного співробітництва:
  1. Дослідження іоносфери і геокосмосу в Арктиці, згідно з меморандумом про спільні дослідження Україна – EISCAT (Європейська асоціація іоносферного розсіювання).
  2. Дослідження ефектів природних і штучних неоднорідностей полярної іоносфери. Спільно РІ НАНУ – Інститут геофізики Аляски ( GI University Alaska, Fairbanks, USA). Згідно із двостороннім меморандумом про співробітництво IRA NASU – GI UFA, від 07.07. 2008 року.
  3. Дослідження ефектів наддовгого поширення коротких хвиль. Спільно РІ НАНУ – ІЗМІРАН(Москва), згідно із двостороннім договором про наукове співробітництво, від 25.01.2008 року.
  4. Дослідження ефекту саморозсіювання потужних КХ сигналів на штучній іоносферній турбулентності. НТЦУ Партнерський проект Р – 330, спільно із Центром атмосферних досліджень Массачусетського університету м. Лоуелл (США).
  5. Розробка радіофізичних методів глобального зондування іоносфери Землі. Спільно із Інститутом сонячно – земної фізики СВ РАН (м. Іркутськ), в рамках інтеграційного проекту «Антипод» НАНУ – СВ РАН, 2006-2008рр.
  6. Дослідження спорадичного випромінювання Юпітеру, спільно із Інститутом космічних досліджень Австрійської Академії наук (м. Грац). В рамках двостороннього договору про науково співробітництво НАН України – АН Австрії на 2007 – 2010 рр.
 9. Захист дисертацій:
 10. Не має

 11. Винаходи та відкриття:
 12. Не має

 13. Гранти що виконувались у 2008 році (номери, назва, країна):
 14. Не має

 15. Проекти, подані на конкурси у 2008 році:
 16. Дослідження механізмів виникнення модуляційних ефектів різних частотно-часових масштабів які проявляються на динамічних спектрах спорадичного декаметрового випромінювання Юпітера. Конкурс РФФД–ФФД - 2009-2010 рр.

 17. Кількість студентів, які проходили практику у Відділі:
 18. 1 студент – дипломник радіофізичного факультету ХНУ ім. В. Каразіна - О.В. Пазнухов.